0911 545 321 (po-pi 7:30 - 16:00 hod) info@sdetmi.sk

Súťaž bola ukončená 12.5.2016.

Termotašku Munchkin vyhrávajú: Ivanka Burmeková, Mária Macková a Rea Búdová.

Kapsičky Zebra&Me vyhrávajú ich priateľky, ktoré označili na našej facebook stránke: Gabriela Ďurechová, Magdaléna Bartošová Fridrichová a Radoslava Radusa Dorotovičová.

Všetkým zúčastneným ďakujeme a výhercom gratulujeme 🙂

munchkin tasky sutaz

Pripravili sme pre Vás súťaž o 3 milé zvieratkovské termo taštičky Munchkin a 3 balenia kapsičiek Zebra&Me. Termo taška je veľkosťou ideálna na komplet obedík vonku – zmestí sa do nej fľaša s vodou, chlebík, ovocie a aj kapsička s výživou či jogurtom, ktoré si vďaka izolačnej vrstve dlhšie udržia svoju teplotu a čerstvosť.

Trvanie súťaže:

6.5. – 12.5.2016

Podmienky súťaže:

Na facebook stránke sDeťmi.sk pod súťažnou fotografiou použitím znaku “@” pred menom označ jednu osobu zo svojich fb priateľov, ktorá by sa potešila kapsičkám Zebra&Me. Zo všetkých zúčastnených vyžrebujeme 3 osoby, ktoré získajú jednu z termo tašiek a ich priatelia, ktorých označili získajú balenie kapsičiek Zebra&Me.

Pozor: Každý sa môže zúčastniť len 1x a to tak, že označí len 1 osobu.

Výhry:

pre výhercov: 3 x Munchkin termo taška

munchkin tasky

pre osoby, ktoré výhercovia označili pod fotkou: 3 x kapsičky Zebra&Me 2-balenie

banner Zebra&Me

Žrebovanie a výsledky:

V piatok 13.5. o 12:00 zo všetkých komentárov pod súťažným obrázkom, ktoré označujú 1 priateľa, vyžrebujeme 3 výhercov. Výsledky budú uverejnené pod súťažným obrázkom ako aj tu na stránke.

Osobitné ustanovenia súťaže:

Usporiadateľ – like, s.r.o. so sídlom Tomášikova 50/C, 831 04 Bratislava, IČO: 46 417 362, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 77174/B – si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, dĺžky trvania súťaže a na zrušenie súťaže. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie usporiadateľa konečné a záväzné.

Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas s pravidlami zverejnenými na tejto stránke.

V Bratislave dňa 6.5.2016