0911 545 321 (po-pi 7:30 - 16:00 hod) info@sdetmi.sk

KONTAKT

Mob.: +421 911 545 321
E-mail: info@sdetmi.sk

Korešpondenčná adresa / sklad:

sDeťmi.sk
Podtureň-Roveň 221
033 01 Liptovský Hrádok

Sídlo / fakturačná adresa:

like, s.r.o.
J.D.Matejovie 545/15
033 01 Liptovský Hrádok

BANKOVÉ SPOJENIE

Fio banka
číslo účtu: 2501119762/8330
IBAN: SK87 8330 0000 0025 0111 9762
BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX

ORGÁN DOZORU

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Telefón: 041 / 7632 130
Fax: 041 / 7632 139
E-mail: za@soi.sk